Divali

Wat is Divali?

Divali is een belangrijk feest waar de overwinning van licht op duister wordt gevierd. Tijdens dit feest worden verschillende lichtjes aangemaakt. Deze bijzondere dag staat dan ook wel bekend als het ‘lichtjesfeest’. Het licht staat voor bewustwording en wordt ook gezien als de belichaming van de vrouwelijke godheid Lakshmi. Lakshmi betekent ‘zij die het vermogen en het doel heeft om de situatie van mensen te verbeteren’. Zij staat voor geluk en voorspoed. Door vele lichtjes te branden verwelkomen we deze in ons huis en in ons leven.

Wat is de betekenis van Divali?

Het woord Divali komt van het woord ‘Dipaali’, wat we kunnen vertalen als ‘een rij lichtjes’. Licht heeft een centrale functie in ons leven. Licht biedt ons zicht, verdrijft het duister en houdt ons warm. Het is het symbool van Goddelijkheid en uit Goddelijkheid komen verschillende zuivere waarden voort, zoals wijsheid, liefde, vrede, harmonie en rechtvaardigheid.

Wat zijn de redenen dat Divali wordt gevierd?

Divali heeft verschillende achtergronden. Het bekendste verhaal is dat we de verschijning van de vrouwelijke godheid Lakshmi vieren. We verwelkomen haar en nodigen zo geluk en voorspoed uit in ons huis en in ons leven. Ook vieren we de terugkomst van de goddelijke verschijning Rama, die de kwade demonenkoning Raavana had verslagen en op de nacht van Divali, de donkerste nacht van de maand, terugkeerde naar huis. Zijn woonplaats Ayodhya (letterlijk: ‘daar waar geen strijd is’) werd verlicht om Hem, zijn vrouw en zijn jongere broer te verwelkomen. Buiten Ayodhya werden lichtjes aangemaakt om Hem de weg naar huis te leiden. Net als Rama keerden ook de vijf Paandava’s terug na hun ballingschap. Ook werd de kwade demon Narkaasura vernietigd door de goddelijke verschijning Krishna. Daarnaast vieren we het huwelijk tussen de goddelijke gedaante Vishnu en Lakshmi.

Wie viert Divali?

Van oorsprong is Divali een Hindoeïstisch feest, maar ook voor Jainisten en Sikhisten is het een bijzondere dag. Divali markeert namelijk de dag dat Mahavira, de stichter van het Jainisme, verlossing bereikte. Voor Sikhisten markeert Divali de terugkomst van guru Har Gobind Ji, de zesde guru van het Sikhisme, die op deze dag terugkeerde na zijn gevangenschap. Vooral in deze drie religies wordt Divali wereldwijd gevierd. Naar schatting zijn dit ruim 1800 miljoen mensen.

Wat doet men met Divali?

Actieve Hindoe of niet, iedere Hindoe doet wel íets aan Divali. De meeste Hindoes branden diya’s in het hele huis. Diya’s zijn aarden lampjes die worden gemaakt van ghee, watten en een vlam in een aarden of metalen kommetje. Deze diya’s symboliseren niet alleen de aanwezigheid van Lakshmi, maar zijn ook een weerspiegeling van het zelf. Het kommetje staat voor het fysieke lichaam, de ghee voor de onstuimige geest, de watten voor de aard sattva (goedheid, die het intellect en ook wel de ziel representeert), het vuur staat voor de drie functies van Agni (vuur): licht, warmte en omhoog gaan (progressie). Vuur manifesteert door wrijving. Die wrijving staat voor de overstap van negatieve naar positieve gedachten. Het licht van de diya symboliseert tenslotte de aatmajyoti, het licht van de ziel. Deze is satchitaanand (waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid).

Voor veel Hindoes staat Divali ook voor de jaarlijkse grote schoonmaak. Van tevoren wordt het hele huis grondig schoongemaakt, zodat op de dag van Divali het Goddelijke in een schoon huis wordt verwelkomd. Ook zijn veel Hindoes een aantal dagen van tevoren al vegetarisch, om stil te staan bij het reinheidsprincipe van lichaam en geest. Vlees, vis en eieren komen immers voort uit geweld. Met Divali werpen we dus ook licht op de manier waarop we omgaan met onze medewezens.

Welke pooja’s doet men met Divali en waarom?

Met Divali wordt meestal een pooja (offerritueel) gedaan voor verschillende goddelijke gedaantes en in het bijzonder Lakshmi, omdat het Haar verschijningsdag is. Ook wordt vaak een havana (vuuroffer) gedaan. We offeren allerlei zuivere, natuurlijke zaken aan het Goddelijke en projecteren zo ons geloof, innerlijk, devotie en bewustzijn op een specifieke plek waar wij denken dat het Goddelijke aanwezig is. De rituelen zijn vooral bedoeld om de harmonie en eenheid in de schepping te benadrukken. We bidden voor liefde, geluk, vrede en harmonie in de wereld, voor alle medewezens en ook onszelf.

Divali tradities

Tijdens Divali ga je vaak liever de deur niet uit met zoveel brandende diya’s in huis. Toch gaan veel Hindoes deze dag op familiebezoek en met allerlei lekkere vegetarische hapjes wordt er gezamenlijk een gezellige dag van gemaakt. Sommige Hindoes geven elkaar cadeaus en sommige toegewijden houden een grote offerdienst thuis onder begeleiding van een pandit (Hindoepriester).

Waarom een Divaliviering in Den Haag?

Den Haag is een multiculturele stad die kiest voor verbondenheid en naastenliefde: ‘caring & sharing’. Door die verbondenheid ontwikkelen we respect voor elkaar en zien we de eenheid in de diversiteit. Zo gaan we beter om met elkaars woon- en leefklimaat. Dit is de basis van solidariteit, een principe dat in Den Haag hoog in het vaandel staat. Dagelijks werken talloze mensen aan één doel: een vreedzame, rechtvaardige en veilige samenleving. Divali als feest van overwinning van goed op kwaad, licht op duister, sluit hier perfect op aan.